info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.03, godz. 14:30
kontakt
ROCCA
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 234,00 479,00
104,7%
573,00
19,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52,00 15,00
-71,2%
279,00
1 760,0%
Zysk (strata) brutto 51,00 15,00
-70,6%
278,00
1 753,3%
Zysk (strata) netto 51,00 15,00
-70,6%
278,00
1 753,3%
Amortyzacja 33,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 518,00 2 680,00
6,4%
2 803,00
4,6%
Kapitał własny 1 342,00 1 354,00
0,9%
1 502,00
10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
0,8%
0,14
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-80,0%
0,03
2 600,0%