info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 02:47
kontakt
ROCCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48,00 58,00
20,8%
20,00
-65,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -38,00 -44,00
---
2 314,00
---
Zysk (strata) brutto -38,00 -68,00
---
2 312,00
---
Zysk (strata) netto -38,00 -68,00
---
2 124,00
---
Amortyzacja 21,00 21,00
0,0%
21,00
0,0%
Aktywa 2 594,00 2 524,00
-2,7%
5 654,00
124,0%
Kapitał własny 1 215,00 1 147,00
-5,6%
3 271,00
185,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-5,1%
0,32
184,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,20
---