info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 04:00
kontakt
POZBUD
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 130 458,00 197 009,00
51,0%
196 392,00
-0,3%
193 746,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 724,00 24 653,00
93,8%
24 982,00
1,3%
45 843,00
83,5%
Zysk (strata) brutto 8 402,00 16 449,00
95,8%
16 845,00
2,4%
39 641,00
135,3%
Zysk (strata) netto 6 428,00 11 829,00
84,0%
12 183,00
3,0%
28 712,00
135,7%
Amortyzacja 5 177,00 6 967,00
34,6%
6 943,00
-0,3%
8 447,00
21,7%
Aktywa 377 205,00 359 790,00
-4,6%
378 011,00
5,1%
524 207,00
38,7%
Kapitał własny 157 449,00 150 803,00
-4,2%
169 633,00
12,5%
221 911,00
30,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,88 5,63
-4,2%
5,63
0,0%
4,95
-12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,44
84,2%
0,44
0,0%
0,64
44,8%