info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 19:31
kontakt
POZBUD
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58 667,00 88 573,00
51,0%
86 379,00
-2,5%
91 862,00
6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 612,00 11 962,00
57,1%
26 723,00
123,4%
18 104,00
-32,3%
Zysk (strata) brutto 5 787,00 8 841,00
52,8%
24 793,00
180,4%
16 873,00
-31,9%
Zysk (strata) netto 4 485,00 7 205,00
60,6%
18 716,00
159,8%
15 001,00
-19,8%
Amortyzacja 2 576,00 3 350,00
30,0%
3 953,00
18,0%
4 563,00
15,4%
Aktywa 365 500,00 390 549,00
6,9%
474 763,00
21,6%
505 546,00
6,5%
Kapitał własny 155 930,00 165 634,00
6,2%
230 763,00
39,3%
236 806,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,82 6,19
6,2%
5,15
-16,8%
5,28
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,27
60,1%
0,42
55,0%
0,34
-19,7%