info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 08:53
kontakt
POZBUD
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 55 032,00 58 667,00
6,6%
88 573,00
51,0%
86 379,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 330,00 7 612,00
20,3%
11 962,00
57,1%
26 723,00
123,4%
Zysk (strata) brutto 4 685,00 5 787,00
23,5%
8 841,00
52,8%
24 793,00
180,4%
Zysk (strata) netto 3 915,00 4 485,00
14,6%
7 205,00
60,6%
18 716,00
159,8%
Amortyzacja 2 287,00 2 576,00
12,6%
3 350,00
30,0%
3 953,00
18,0%
Aktywa 326 048,00 365 500,00
12,1%
390 549,00
6,9%
474 763,00
21,6%
Kapitał własny 168 118,00 155 930,00
-7,2%
165 634,00
6,2%
230 763,00
39,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,28 5,82
-7,2%
6,19
6,2%
5,15
-16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,17
15,1%
0,27
60,1%
0,42
55,0%