info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 07:49
kontakt
POZBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 762,00 21 762,00
0,0%
8 531,00
-60,8%
13 296,00
55,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 200,00 5 200,00
0,0%
-3 991,00
---
1 977,00
---
Zysk (strata) brutto 5 038,00 5 038,00
0,0%
-4 681,00
---
1 472,00
---
Zysk (strata) netto 4 331,00 4 331,00
0,0%
-4 189,00
---
600,00
---
Amortyzacja 1 160,00 1 160,00
0,0%
1 286,00
10,9%
1 315,00
2,3%
Aktywa 291 326,00 291 326,00
0,0%
321 311,00
10,3%
320 577,00
-0,2%
Kapitał własny 157 837,00 157 837,00
0,0%
196 063,00
24,2%
196 644,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,90 5,90
0,0%
4,37
-25,8%
4,39
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,0%
-0,09
---
0,01
---