info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 02:52
kontakt
POZBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 531,00 13 296,00
55,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 991,00 1 977,00
---
Zysk (strata) brutto -4 681,00 1 472,00
---
Zysk (strata) netto -4 189,00 600,00
---
Amortyzacja 1 286,00 1 315,00
2,3%
Aktywa 321 311,00 320 577,00
-0,2%
Kapitał własny 196 063,00 196 644,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,37 4,39
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,01
---