info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 10:39
kontakt
QUERCUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 517,00 13 165,00
14,3%
25 331,00
92,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 198,00 1 991,00
66,2%
11 096,00
457,3%
Zysk (strata) brutto 3 407,00 3 415,00
0,2%
11 705,00
242,8%
Zysk (strata) netto 2 803,00 2 831,00
1,0%
9 559,00
237,7%
Amortyzacja 95,00 161,00
69,5%
167,00
3,7%
Aktywa 89 418,00 91 711,00
2,6%
90 173,00
-1,7%
Kapitał własny 67 139,00 69 970,00
4,2%
59 974,00
-14,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,22
4,3%
1,05
-14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
0,17
240,8%