info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 20:25
kontakt
PHARMENA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 818,00 4 822,00
-17,1%
4 822,00
0,0%
7 196,00
49,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 538,00 -1 276,00
---
-1 276,00
---
-1 267,00
---
Zysk (strata) brutto -4 799,00 -1 128,00
---
-1 128,00
---
-1 407,00
---
Zysk (strata) netto -3 924,00 -928,00
---
-928,00
---
-1 679,00
---
Amortyzacja 279,00 264,00
-5,4%
264,00
0,0%
243,00
-8,0%
Aktywa 55 928,00 55 712,00
-0,4%
55 712,00
0,0%
58 131,00
4,3%
Kapitał własny 49 007,00 47 038,00
-4,0%
47 038,00
0,0%
43 541,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,46 4,28
-4,0%
4,28
0,0%
3,91
-8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,36 -0,08
---
-0,08
---
-0,15
---