info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 11:36
kontakt
PHARMENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 358,00 3 677,00
55,9%
2 601,00
-29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 940,00 80,00
---
-1 280,00
---
Zysk (strata) brutto -5 096,00 156,00
---
-1 422,00
---
Zysk (strata) netto -4 095,00 90,00
---
-1 126,00
---
Amortyzacja 140,00 144,00
2,9%
143,00
-0,7%
Aktywa 55 928,00 55 356,00
-1,0%
54 424,00
-1,7%
Kapitał własny 49 007,00 49 097,00
0,2%
47 965,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,46 4,47
0,2%
4,37
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,37 0,01
---
-0,10
---