info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.10, godz. 21:54
kontakt
PHARMENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 056,00 2 056,00
0,0%
3 216,00
56,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 345,00 -1 345,00
---
92,00
---
Zysk (strata) brutto -1 499,00 -1 499,00
---
53,00
---
Zysk (strata) netto -1 182,00 -1 182,00
---
-273,00
---
Amortyzacja 140,00 140,00
0,0%
131,00
-6,4%
Aktywa 55 712,00 55 712,00
0,0%
56 662,00
1,7%
Kapitał własny 47 038,00 47 038,00
0,0%
46 765,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,28 4,28
0,0%
4,26
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,11
---
-0,02
---