info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 05:23
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 031,00 23 423,00
29,9%
23 423,00
0,0%
20 945,00
-10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 523,00 1 272,00
143,2%
1 272,00
0,0%
1 448,00
13,8%
Zysk (strata) brutto 404,00 1 263,00
212,6%
1 263,00
0,0%
1 405,00
11,2%
Zysk (strata) netto -108,00 1 163,00
---
1 163,00
0,0%
939,00
-19,3%
Amortyzacja 821,00 804,00
-2,1%
804,00
0,0%
811,00
0,9%
Aktywa 69 427,00 66 882,00
-3,7%
66 882,00
0,0%
67 146,00
0,4%
Kapitał własny 36 766,00 37 928,00
3,2%
37 928,00
0,0%
38 793,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,97 43,30
3,2%
43,30
0,0%
44,28
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 1,33
---
1,33
0,0%
1,07
-19,3%