info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 11:05
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 031,00 18 031,00
0,0%
23 423,00
29,9%
23 423,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 523,00 523,00
0,0%
1 272,00
143,2%
1 272,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 404,00 404,00
0,0%
1 263,00
212,6%
1 263,00
0,0%
Zysk (strata) netto -108,00 -108,00
---
1 163,00
---
1 163,00
0,0%
Amortyzacja 821,00 821,00
0,0%
804,00
-2,1%
804,00
0,0%
Aktywa 69 427,00 69 427,00
0,0%
66 882,00
-3,7%
66 882,00
0,0%
Kapitał własny 36 766,00 36 766,00
0,0%
37 928,00
3,2%
37 928,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,97 41,97
0,0%
43,30
3,2%
43,30
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,12
---
1,33
---
1,33
0,0%