info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.08, godz. 22:06
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 945,00 18 997,00
-9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 448,00 999,00
-31,0%
Zysk (strata) brutto 1 405,00 1 079,00
-23,2%
Zysk (strata) netto 939,00 805,00
-14,3%
Amortyzacja 811,00 800,00
-1,4%
Aktywa 67 146,00 66 630,00
-0,8%
Kapitał własny 38 793,00 39 576,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,28 45,18
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 0,92
-14,3%