info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 12:19
kontakt
MINERAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 364,00 1 570,00
-64,0%
2 773,00
76,6%
2 228,00
-19,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 573,00 36,00
-93,7%
32,00
-11,1%
228,00
612,5%
Zysk (strata) brutto 576,00 42,00
-92,7%
21,00
-50,0%
243,00
1 057,1%
Zysk (strata) netto 535,00 9,00
-98,3%
21,00
133,3%
261,00
1 142,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 761,00 3 366,00
-56,6%
3 277,00
-2,6%
3 415,00
4,2%
Kapitał własny 646,00 1 192,00
84,5%
676,00
-43,3%
937,00
38,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,27
84,9%
0,15
-43,3%
0,21
38,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,00
-98,3%
0,00
150,0%
0,06
1 080,0%