info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 03:40
kontakt
VERBICOM
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 629,00 13 889,00
30,7%
9 762,00
-29,7%
6 863,00
-29,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 564,00 -391,00
---
-505,00
---
-507,00
---
Zysk (strata) brutto 2 268,00 211,00
-90,7%
-245,00
---
-640,00
---
Zysk (strata) netto 2 053,00 149,00
-92,7%
-360,00
---
-1 578,00
---
Amortyzacja 215,00 332,00
54,4%
315,00
-5,1%
376,00
19,4%
Aktywa 11 118,00 14 565,00
31,0%
15 622,00
7,3%
17 402,00
11,4%
Kapitał własny 8 978,00 8 889,00
-1,0%
8 370,00
-5,8%
6 634,00
-20,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 1,11
-1,0%
1,04
-5,9%
0,83
-20,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,02
-92,6%
-0,04
---
-0,20
---