info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 04:21
kontakt
VERBICOM
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 915,00 8 772,00
-32,1%
11 403,00
30,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 505,00 451,00
-10,7%
1 007,00
123,3%
Zysk (strata) brutto 509,00 233,00
-54,2%
966,00
314,6%
Zysk (strata) netto 301,00 277,00
-8,0%
949,00
242,6%
Amortyzacja 232,00 206,00
-11,2%
298,00
44,7%
Aktywa 30 985,00 30 765,00
-0,7%
34 289,00
11,5%
Kapitał własny 12 272,00 13 065,00
6,5%
13 779,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,63
6,5%
1,72
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-7,9%
0,12
237,1%