info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 21:46
kontakt
VERBICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 209,00 1 884,00
-14,7%
1 063,00
-43,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 71,00 -162,00
---
-350,00
---
Zysk (strata) brutto 59,00 -320,00
---
4 672,00
---
Zysk (strata) netto 29,00 -349,00
---
4 672,00
---
Amortyzacja 96,00 97,00
1,0%
96,00
-1,0%
Aktywa 17 739,00 17 337,00
-2,3%
16 662,00
-3,9%
Kapitał własny 7 744,00 7 395,00
-4,5%
11 306,00
52,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,92
-4,6%
1,41
53,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,04
---
0,58
---