info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 15:40
kontakt
VERBICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 884,00 1 063,00
-43,6%
1 491,00
40,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -162,00 -350,00
---
-59,00
---
Zysk (strata) brutto -320,00 4 672,00
---
-86,00
---
Zysk (strata) netto -349,00 4 672,00
---
-86,00
---
Amortyzacja 97,00 96,00
-1,0%
87,00
-9,4%
Aktywa 17 402,00 16 662,00
-4,3%
16 814,00
0,9%
Kapitał własny 6 634,00 11 306,00
70,4%
11 220,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 1,41
70,4%
1,40
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,58
---
-0,01
---