info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 04:43
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 475 851,00 521 380,00
9,6%
303 776,00
-41,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 775,00 35 517,00
---
-9 843,00
---
Zysk (strata) brutto -36 611,00 -19 363,00
---
163 391,00
---
Zysk (strata) netto -62 324,00 -30 727,00
---
160 345,00
---
Amortyzacja 38 290,00 33 523,00
-12,4%
34 949,00
4,3%
Aktywa 9 240 393,00 9 662 954,00
4,6%
9 975 231,00
3,2%
Kapitał własny 4 840 630,00 4 762 338,00
-1,6%
4 936 056,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 48,80 48,01
-1,6%
49,76
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,63 -0,31
---
1,62
---