info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 17:15
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 521 380,00 303 776,00
-41,7%
382 392,00
25,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 517,00 -9 843,00
---
2 600,00
---
Zysk (strata) brutto -19 363,00 163 391,00
---
-13 563,00
---
Zysk (strata) netto -30 727,00 160 345,00
---
-12 820,00
---
Amortyzacja 33 523,00 34 949,00
4,3%
34 776,00
-0,5%
Aktywa 9 662 954,00 9 975 231,00
3,2%
9 879 289,00
-1,0%
Kapitał własny 4 762 338,00 4 936 056,00
3,6%
4 913 843,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 48,01 49,76
3,6%
49,54
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 1,62
---
-0,13
---