info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 13:36
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 558 146,00 458 297,00
-17,9%
494 745,00
8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 78 251,00 -5 044,00
---
19 795,00
---
Zysk (strata) brutto 69 347,00 30 716,00
-55,7%
42 196,00
37,4%
Zysk (strata) netto 57 099,00 25 190,00
-55,9%
38 284,00
52,0%
Amortyzacja 29 743,00 33 295,00
11,9%
33 200,00
-0,3%
Aktywa 8 574 809,00 8 638 843,00
0,7%
8 938 783,00
3,5%
Kapitał własny 4 845 110,00 4 872 108,00
0,6%
4 888 842,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 48,84 49,12
0,6%
49,28
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,25
-55,9%
0,39
52,0%