info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:08
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 436 200,00 483 033,00
10,7%
558 146,00
15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 976,00 4 302,00
---
78 251,00
1 718,9%
Zysk (strata) brutto 52 926,00 -4 903,00
---
69 347,00
---
Zysk (strata) netto 52 829,00 -7 023,00
---
57 099,00
---
Amortyzacja 28 003,00 30 176,00
7,8%
29 743,00
-1,4%
Aktywa 7 046 620,00 8 603 645,00
22,1%
8 574 809,00
-0,3%
Kapitał własny 4 799 946,00 4 788 188,00
-0,2%
4 845 110,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 48,39 48,27
-0,2%
48,84
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 -0,07
---
0,58
---