info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 10:10
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 494 745,00 475 851,00
-3,8%
521 380,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 795,00 -3 775,00
---
35 517,00
---
Zysk (strata) brutto 42 196,00 -36 611,00
---
-19 363,00
---
Zysk (strata) netto 38 284,00 -62 324,00
---
-30 727,00
---
Amortyzacja 33 200,00 38 290,00
15,3%
33 523,00
-12,4%
Aktywa 8 938 783,00 9 240 393,00
3,4%
9 662 954,00
4,6%
Kapitał własny 4 888 842,00 4 840 630,00
-1,0%
4 762 338,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,28 48,80
-1,0%
48,01
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 -0,63
---
-0,31
---