info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.11, godz. 03:40
kontakt
XPLUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 012,00 8 822,00
-2,1%
14 235,00
61,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 110,00 1 836,00
-13,0%
5 191,00
182,7%
Zysk (strata) brutto 1 664,00 1 583,00
-4,9%
5 119,00
223,4%
Zysk (strata) netto 1 321,00 1 324,00
0,2%
4 149,00
213,4%
Amortyzacja 299,00 288,00
-3,7%
340,00
18,1%
Aktywa 20 149,00 17 812,00
-11,6%
23 671,00
32,9%
Kapitał własny 13 782,00 11 064,00
-19,7%
15 222,00
37,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,16
-20,0%
0,23
37,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,06
210,0%