info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 19:48
kontakt
DREWEX
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 400,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -17,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 -58,00
---
Zysk (strata) netto -10,00 -58,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 0,00 492,00
---
Kapitał własny -13 057,00 -12 610,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,67 -6,81
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---