info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 18:36
kontakt
DREWEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00
Zysk (strata) brutto -5,00
Zysk (strata) netto -5,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 492,00
Kapitał własny -12 664,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,84
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00