info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:49
kontakt
ARCUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 033,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 363,00
Zysk (strata) brutto -726,00
Zysk (strata) netto -656,00
Amortyzacja 461,00
Aktywa 112 432,00
Kapitał własny 49 263,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,73
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09