info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:58
kontakt
INTELIWIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 810,00 1 460,00
80,2%
678,00
-53,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24,00 242,00
908,3%
-117,00
---
Zysk (strata) brutto 22,00 241,00
995,5%
-116,00
---
Zysk (strata) netto 22,00 201,00
813,6%
-116,00
---
Amortyzacja 20,00 23,00
15,0%
11,00
-52,2%
Aktywa 1 821,00 2 136,00
17,3%
1 870,00
-12,5%
Kapitał własny 1 489,00 1 690,00
13,5%
1 573,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,25
13,2%
0,23
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
866,7%
-0,02
---