info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.22, godz. 15:54
kontakt
INTELIWIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 678,00 795,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -117,00 -65,00
---
Zysk (strata) brutto -116,00 -65,00
---
Zysk (strata) netto -116,00 -65,00
---
Amortyzacja 11,00 35,00
218,2%
Aktywa 1 870,00 1 839,00
-1,7%
Kapitał własny 1 573,00 1 509,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,22
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---