info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 00:58
kontakt
ZREMB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 916,00 6 699,00
36,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -542,00 206,00
---
Zysk (strata) brutto -696,00 165,00
---
Zysk (strata) netto -719,00 158,00
---
Amortyzacja 185,00 188,00
1,6%
Aktywa 24 676,00 23 613,00
-4,3%
Kapitał własny 5 630,00 5 924,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,48
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,01
---