info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 00:22
kontakt
ZREMB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 756,00 8 483,00
-3,1%
10 686,00
26,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 350,00 999,00
-26,0%
1 686,00
68,8%
Zysk (strata) brutto 1 231,00 1 558,00
26,6%
1 266,00
-18,7%
Zysk (strata) netto 1 235,00 1 714,00
38,8%
1 278,00
-25,4%
Amortyzacja 141,00 178,00
26,2%
165,00
-7,3%
Aktywa 26 347,00 26 155,00
-0,7%
28 336,00
8,3%
Kapitał własny 3 317,00 8 337,00
151,3%
9 616,00
15,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,96
151,6%
1,10
15,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,20
38,7%
0,15
-25,4%