info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 15:34
kontakt
K2HOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 454,00 2 403,00
-2,1%
2 397,00
-0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 -89,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) brutto -479,00 2,00
---
577,00
28 750,0%
Zysk (strata) netto -395,00 15,00
---
589,00
3 826,7%
Amortyzacja 435,00 437,00
0,5%
435,00
-0,5%
Aktywa 37 986,00 37 292,00
-1,8%
37 173,00
-0,3%
Kapitał własny 27 212,00 27 056,00
-0,6%
27 464,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,95 10,89
-0,6%
11,84
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 0,01
---
0,25
4 133,3%