info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 20:06
kontakt
UNIBEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 310 970,00 314 971,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 904,00 15 078,00
-5,2%
Zysk (strata) brutto 12 869,00 13 844,00
7,6%
Zysk (strata) netto 9 945,00 9 542,00
-4,1%
Amortyzacja 2 904,00 3 216,00
10,7%
Aktywa 846 053,00 797 556,00
-5,7%
Kapitał własny 197 833,00 206 553,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,64 5,89
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,27
-4,2%