info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 04:05
kontakt
SAKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 693,00 648,00
-6,5%
586,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 412,00 478,00
16,0%
202,00
-57,7%
Zysk (strata) brutto 412,00 476,00
15,5%
198,00
-58,4%
Zysk (strata) netto 413,00 421,00
1,9%
183,00
-56,5%
Amortyzacja 32,00 32,00
0,0%
31,00
-3,1%
Aktywa 4 394,00 4 645,00
5,7%
4 794,00
3,2%
Kapitał własny 3 361,00 3 746,00
11,5%
3 929,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,16
11,5%
0,16
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,01
-52,9%