info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 02:34
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 599,00 128,00
-92,0%
961,00
650,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35,00 -17 654,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) brutto -110,00 -17 935,00
---
-123,00
---
Zysk (strata) netto -110,00 -18 289,00
---
-123,00
---
Amortyzacja 9,00 11,00
22,2%
6,00
-45,5%
Aktywa 31 445,00 9 585,00
-69,5%
9 465,00
-1,3%
Kapitał własny -3 797,00 -45 615,00
---
-45 738,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,15 -1,82
---
-1,83
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,73
---
-0,00
---