info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:16
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 957,00 978,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -422,00 -307,00
---
Zysk (strata) brutto -387,00 -346,00
---
Zysk (strata) netto -387,00 -346,00
---
Amortyzacja -4,00 -2,00
---
Aktywa 8 938,00 8 331,00
-6,8%
Kapitał własny -46 125,00 -46 471,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,84 -1,86
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---