info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.01, godz. 03:17
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 638,00 1 640,00
0,1%
1 599,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 172,00 279,00
62,2%
-35,00
---
Zysk (strata) brutto -40,00 66,00
---
-110,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 7,00
---
-110,00
---
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
9,00
0,0%
Aktywa 35 851,00 35 335,00
-1,4%
31 445,00
-11,0%
Kapitał własny -26 852,00 -6 918,00
---
-3 797,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,07 -1,07
---
-0,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---