info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 17:11
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 547,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 796,00
Zysk (strata) brutto -72 912,00
Zysk (strata) netto -73 109,00
Amortyzacja 53,00
Aktywa 141 084,00
Kapitał własny -1 821,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,07
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,92