info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 23:30
kontakt
SKYLINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -267,00
Zysk (strata) brutto -220,00
Zysk (strata) netto -220,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 35 087,00
Kapitał własny 31 071,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01