info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.16, godz. 10:37
kontakt
SKYLINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 66,00 35,00
-47,0%
43,00
22,9%
43,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -526,00 -415,00
---
-311,00
---
-311,00
---
Zysk (strata) brutto 3 032,00 -361,00
---
-1 470,00
---
-1 470,00
---
Zysk (strata) netto 3 022,00 -361,00
---
-1 470,00
---
-1 470,00
---
Amortyzacja 24,00 25,00
4,2%
24,00
-4,0%
24,00
0,0%
Aktywa 36 959,00 36 298,00
-1,8%
35 064,00
-3,4%
35 064,00
0,0%
Kapitał własny 33 122,00 32 760,00
-1,1%
31 291,00
-4,5%
31 291,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,42 1,40
-1,1%
1,34
-4,5%
1,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,02
---
-0,06
---
-0,06
---