info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.31, godz. 15:41
kontakt
PUNKPIRAT
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 329,00
67,0%
507,00
54,1%
638,00
25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 361,00 -1 937,00
---
-2 757,00
---
-2 639,00
---
Zysk (strata) brutto -3 237,00 -17 966,00
---
134,00
---
-5 915,00
---
Zysk (strata) netto -3 747,00 -17 836,00
---
-5,00
---
-5 316,00
---
Amortyzacja 29,00 31,00
6,9%
13,00
-58,1%
4,00
-69,2%
Aktywa 34 820,00 15 032,00
-56,8%
14 228,00
-5,3%
6 499,00
-54,3%
Kapitał własny 25 603,00 7 737,00
-69,8%
7 608,00
-1,7%
2 476,00
-67,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 0,35
-69,8%
0,34
-1,7%
0,11
-67,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,80
---
0,00
---
-0,24
---