info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.01, godz. 00:41
kontakt
INSTALKRK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55 806,00 103 976,00
86,3%
85 266,00
-18,0%
62 822,00
-26,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 626,00 13 357,00
408,6%
10 362,00
-22,4%
6 609,00
-36,2%
Zysk (strata) brutto 3 475,00 12 700,00
265,5%
13 364,00
5,2%
7 576,00
-43,3%
Zysk (strata) netto 2 731,00 8 893,00
225,6%
11 459,00
28,9%
5 876,00
-48,7%
Amortyzacja 602,00 493,00
-18,1%
515,00
4,5%
570,00
10,7%
Aktywa 372 143,00 335 576,00
-9,8%
324 132,00
-3,4%
324 861,00
0,2%
Kapitał własny 217 138,00 227 242,00
4,7%
235 322,00
3,6%
241 272,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,80 31,19
4,7%
32,30
3,6%
33,12
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 1,22
225,6%
1,57
28,8%
0,81
-48,7%