info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:02
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 559,00 9 349,00
23,7%
7 504,00
-19,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 572,00 812,00
42,0%
526,00
-35,2%
Zysk (strata) brutto 564,00 811,00
43,8%
532,00
-34,4%
Zysk (strata) netto 453,00 657,00
45,0%
426,00
-35,2%
Amortyzacja 237,00 240,00
1,3%
239,00
-0,4%
Aktywa 12 044,00 14 032,00
16,5%
14 484,00
3,2%
Kapitał własny 6 398,00 7 048,00
10,2%
7 475,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,94
10,2%
0,99
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,09
45,0%
0,06
-34,5%