info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 14:30
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 992,00 10 716,00
7,2%
11 271,00
5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 624,00 826,00
32,4%
853,00
3,3%
Zysk (strata) brutto 721,00 801,00
11,1%
816,00
1,9%
Zysk (strata) netto 584,00 639,00
9,4%
657,00
2,8%
Amortyzacja 271,00 261,00
-3,7%
269,00
3,1%
Aktywa 19 912,00 20 316,00
2,0%
21 932,00
8,0%
Kapitał własny 9 916,00 10 556,00
6,5%
11 213,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 1,40
6,4%
1,49
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
9,0%
0,09
2,4%