info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 15:26
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 033,00 8 476,00
5,5%
10 933,00
29,0%
9 992,00
-8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 641,00 606,00
-5,5%
1 139,00
88,0%
624,00
-45,2%
Zysk (strata) brutto 628,00 615,00
-2,1%
1 089,00
77,1%
721,00
-33,8%
Zysk (strata) netto 494,00 491,00
-0,6%
806,00
64,2%
584,00
-27,5%
Amortyzacja 248,00 245,00
-1,2%
242,00
-1,2%
271,00
12,0%
Aktywa 15 285,00 16 427,00
7,5%
19 176,00
16,7%
19 912,00
3,8%
Kapitał własny 7 968,00 8 459,00
6,2%
9 332,00
10,3%
9 916,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,12
6,1%
1,24
10,4%
1,32
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-1,5%
0,11
64,6%
0,08
-27,1%