info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 16:37
kontakt
POLMAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 733,00 3 385,00
-9,3%
4 148,00
22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 288,00
---
267,00
-7,3%
Zysk (strata) brutto 1 904,00 230,00
-87,9%
238,00
3,5%
Zysk (strata) netto 1 847,00 182,00
-90,1%
171,00
-6,0%
Amortyzacja 232,00 251,00
8,2%
256,00
2,0%
Aktywa 14 384,00 12 988,00
-9,7%
13 563,00
4,4%
Kapitał własny 9 072,00 9 254,00
2,0%
9 419,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
1,8%
0,28
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,01
-89,3%
0,00
-16,7%