info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 16:45
kontakt
BLUETAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 225,00 235,00
4,4%
235,00
0,0%
197,00
-16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 39,00
-2,5%
39,00
0,0%
11,00
-71,8%
Zysk (strata) brutto 29,00 28,00
-3,4%
28,00
0,0%
2,00
-92,9%
Zysk (strata) netto 29,00 28,00
-3,4%
28,00
0,0%
2,00
-92,9%
Amortyzacja 0,00 28,00
---
0,00
---
28,00
---
Aktywa 648,00 689,00
6,3%
689,00
0,0%
640,00
-7,1%
Kapitał własny -174,00 -147,00
---
-147,00
---
-145,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,10
---
-0,10
---
-0,10
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-4,8%
0,02
0,0%
0,00
-95,0%