info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 01:30
kontakt
BLUETAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 422,00 194,00
-54,0%
231,00
19,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 74,00 16,00
-78,4%
24,00
50,0%
Zysk (strata) brutto 70,00 5,00
-92,9%
12,00
140,0%
Zysk (strata) netto 70,00 5,00
-92,9%
-37,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
100,00
---
Aktywa 609,00 730,00
19,9%
673,00
-7,8%
Kapitał własny -171,00 -167,00
---
-203,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,12
---
-0,14
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-94,0%
-0,03
---