info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 04:40
kontakt
WIELTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 308 585,00 241 592,00
-21,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 596,00 12 108,00
-48,7%
Zysk (strata) brutto 21 521,00 10 603,00
-50,7%
Zysk (strata) netto 16 958,00 8 304,00
-51,0%
Amortyzacja 5 963,00 6 310,00
5,8%
Aktywa 1 077 732,00 1 040 096,00
-3,5%
Kapitał własny 335 361,00 339 606,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,56 5,62
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,14
-50,9%