info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:58
kontakt
TELESTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 501,00 13 183,00
-2,4%
13 368,00
1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 330,00 2 519,00
8,1%
-6 172,00
---
Zysk (strata) brutto 2 338,00 2 524,00
8,0%
-6 134,00
---
Zysk (strata) netto 1 832,00 2 023,00
10,4%
-6 618,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 31 832,00 32 645,00
2,6%
34 388,00
5,3%
Kapitał własny 27 481,00 28 404,00
3,4%
21 786,00
-23,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,81 9,11
3,4%
6,99
-23,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,65
10,4%
-2,12
---