info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 22:21
kontakt
INTROL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 192,00 1 693,00
-22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 191,00 -104,00
---
Zysk (strata) brutto 7 454,00 -4 481,00
---
Zysk (strata) netto 7 817,00 -3 456,00
---
Amortyzacja 242,00 218,00
-9,9%
Aktywa 150 803,00 146 049,00
-3,2%
Kapitał własny 113 262,00 109 876,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,33 4,20
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 -0,13
---