info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.07, godz. 16:50
kontakt
KONSSTALI
Kwartalne skonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 450 096,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 039,00
Zysk (strata) brutto 2 572,00
Zysk (strata) netto 2 035,00
Amortyzacja 3 249,00
Aktywa 801 258,00
Kapitał własny 371 539,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 63,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34