info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 22:47
kontakt
KONSSTALI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 422 451,00 446 443,00
5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 148,00 4 848,00
16,9%
Zysk (strata) brutto 3 202,00 2 356,00
-26,4%
Zysk (strata) netto 2 549,00 1 854,00
-27,3%
Amortyzacja 3 136,00 3 159,00
0,7%
Aktywa 805 904,00 796 450,00
-1,2%
Kapitał własny 371 417,00 373 271,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 62,98 63,29
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,31
-27,3%