info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 21:19
kontakt
IMPEXMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 302 716,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 93 603,00
Zysk (strata) brutto 94 449,00
Zysk (strata) netto 86 852,00
Amortyzacja 8 818,00
Aktywa 1 818 003,00
Kapitał własny 1 138 749,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,99
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46