info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 12:37
kontakt
PRIMAMODA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 586,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 297,00
Zysk (strata) brutto 93,00
Zysk (strata) netto 41,00
Amortyzacja 841,00
Aktywa 34 740,00
Kapitał własny 11 167,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,49
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01