info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 19:30
kontakt
LUG
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 606,00 1 900,00
18,3%
1 900,00
0,0%
1 900,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 486,00
3 638,5%
169,00
-65,2%
561,00
232,0%
Zysk (strata) brutto 1 948,00 5 262,00
170,1%
1 487,00
-71,7%
706,00
-52,5%
Zysk (strata) netto 1 958,00 5 160,00
163,5%
1 456,00
-71,8%
467,00
-67,9%
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 542,00 34 737,00
13,7%
34 962,00
0,6%
35 514,00
1,6%
Kapitał własny 30 115,00 34 052,00
13,1%
34 501,00
1,3%
34 968,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,18 4,73
13,1%
4,79
1,3%
4,86
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,72
163,6%
0,20
-71,8%
0,06
-67,8%