info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 04:49
kontakt
LUG
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76 656,00 82 810,00
8,0%
90 508,00
9,3%
84 918,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 704,00 -317,00
---
4 225,00
---
3 185,00
-24,6%
Zysk (strata) brutto 2 725,00 -947,00
---
6 250,00
---
1 305,00
-79,1%
Zysk (strata) netto 2 571,00 -747,00
---
4 611,00
---
1 553,00
-66,3%
Amortyzacja 3 106,00 4 071,00
31,1%
4 542,00
11,6%
5 183,00
14,1%
Aktywa 133 174,00 143 090,00
7,4%
153 130,00
7,0%
167 783,00
9,6%
Kapitał własny 54 208,00 54 248,00
0,1%
51 778,00
-4,6%
56 379,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,53 7,54
0,1%
7,19
-4,6%
7,83
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 -0,10
---
0,64
---
0,22
-66,3%