info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 01:12
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 580,00
93,3%
720,00
24,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25,00 235,00
---
352,00
49,8%
Zysk (strata) brutto -27,00 225,00
---
372,00
65,3%
Zysk (strata) netto -27,00 225,00
---
372,00
65,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 823,00 35 220,00
1,1%
35 448,00
0,6%
Kapitał własny 34 496,00 34 721,00
0,7%
35 093,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,79 4,82
0,6%
4,88
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,03
---
0,05
67,7%