info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 13:09
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 300,00
0,0%
580,00
93,3%
720,00
24,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 -181,00
---
290,00
---
383,00
32,1%
Zysk (strata) brutto -4,00 1 115,00
---
297,00
-73,4%
419,00
41,1%
Zysk (strata) netto -4,00 1 115,00
---
297,00
-73,4%
419,00
41,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 611,00 35 924,00
3,8%
35 284,00
-1,8%
35 199,00
-0,2%
Kapitał własny 34 049,00 34 049,00
0,0%
34 453,00
1,2%
34 872,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,73 4,73
0,0%
4,79
1,2%
4,84
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,16
---
0,04
-73,5%
0,06
41,5%