info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 08:47
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 580,00
93,3%
720,00
24,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -181,00 290,00
---
383,00
32,1%
Zysk (strata) brutto 1 115,00 297,00
-73,4%
419,00
41,1%
Zysk (strata) netto 1 115,00 297,00
-73,4%
419,00
41,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 924,00 35 284,00
-1,8%
35 199,00
-0,2%
Kapitał własny 34 049,00 34 453,00
1,2%
34 872,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,73 4,79
1,2%
4,84
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,04
-73,5%
0,06
41,5%