info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 13:20
kontakt
REINHOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25,00
Zysk (strata) brutto 2,00
Zysk (strata) netto 2,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 916,00
Kapitał własny -1 239,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00