info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 13:59
kontakt
REINHOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21,00 -25,00
---
38,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -46,00
---
-77,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -46,00
---
-77,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 505,00 1 410,00
-6,3%
1 521,00
7,9%
Kapitał własny -1 099,00 -1 145,00
---
-1 240,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---