info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 08:34
kontakt
KERNEL
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 740 266,00 546 263,00
-26,2%
1 043 597,00
91,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89 717,00 -1 382,00
---
175 308,00
---
Zysk (strata) brutto -116 188,00 -31 468,00
---
144 436,00
---
Zysk (strata) netto -137 888,00 -30 729,00
---
133 025,00
---
Amortyzacja 22 550,00 20 016,00
-11,2%
29 529,00
47,5%
Aktywa 3 885 169,00 3 813 709,00
-1,8%
3 293 411,00
-13,6%
Kapitał własny 1 741 857,00 1 759 794,00
1,0%
1 870 825,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,73 5,86
-71,7%
6,24
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,64 -0,10
---
0,44
---