info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.07, godz. 11:53
kontakt
DROP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36,00 28,00
-22,2%
Zysk (strata) brutto -760,00 -819,00
---
Zysk (strata) netto -760,00 -818,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 275,00 258,00
-6,2%
Kapitał własny -57 706,00 -58 525,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -10,91 -11,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,16
---