info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.17, godz. 02:09
kontakt
DROP
Półroczne skonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 135 378,00 1 011,00
-99,3%
0,00
---
17,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -323,00 -1 448,00
---
231,00
---
-20 861,00
---
Zysk (strata) brutto -945,00 -1 988,00
---
-95,00
---
-30 672,00
---
Zysk (strata) netto -781,00 -1 703,00
---
-64,00
---
-30 672,00
---
Amortyzacja 1 079,00 684,00
-36,6%
7,00
-99,0%
7,00
0,0%
Aktywa 65 848,00 23 449,00
-64,4%
11 106,00
-52,6%
2 952,00
-73,4%
Kapitał własny 27 566,00 6 690,00
-75,7%
6 274,00
-6,2%
-33 730,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,21 1,26
-75,7%
1,19
-6,2%
-6,38
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,32
---
-0,01
---
-5,80
---