info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 01:58
kontakt
DROP
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 497,00 298,00
-40,0%
0,00
---
17,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -81,00 -272,00
---
5,00
---
-20 797,00
---
Zysk (strata) brutto -1 808,00 -2 633,00
---
-9,00
---
-31 088,00
---
Zysk (strata) netto -1 696,00 -2 469,00
---
126,00
---
-31 088,00
---
Amortyzacja 193,00 173,00
-10,4%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 39 472,00 37 258,00
-5,6%
30 643,00
-17,8%
246,00
-99,2%
Kapitał własny 25 180,00 5 319,00
-78,9%
6 057,00
13,9%
-56 947,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,76 1,01
-78,9%
1,14
13,8%
-10,77
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,47
---
0,02
---
-5,88
---