info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 02:58
kontakt
DROP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
17,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 404,00 -40,00
---
-20 757,00
---
Zysk (strata) brutto -30 921,00 -490,00
---
-30 598,00
---
Zysk (strata) netto -31 890,00 -490,00
---
-30 598,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 418,00 363,00
-13,2%
246,00
-32,2%
Kapitał własny -25 858,00 -26 348,00
---
-56 947,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,89 -4,98
---
-10,77
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -6,03 -0,09
---
-5,79
---