info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 10:01
kontakt
DROP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -46,00 -2 404,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) brutto -185,00 -30 921,00
---
-490,00
---
Zysk (strata) netto -25,00 -31 890,00
---
-490,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 951,00 418,00
-98,6%
363,00
-13,2%
Kapitał własny 6 032,00 -25 858,00
---
-26 348,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 -4,89
---
-4,98
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -6,03
---
-0,09
---