info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 20:05
kontakt
SECOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60 658,00 66 061,00
8,9%
64 405,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 924,00 3 110,00
-36,8%
4 969,00
59,8%
Zysk (strata) brutto 5 222,00 656,00
-87,4%
7 900,00
1 104,3%
Zysk (strata) netto 4 210,00 156,00
-96,3%
6 296,00
3 935,9%
Amortyzacja 1 602,00 2 813,00
75,6%
1 772,00
-37,0%
Aktywa 369 049,00 386 824,00
4,8%
382 933,00
-1,0%
Kapitał własny 190 197,00 190 873,00
0,4%
194 876,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,49 18,55
0,4%
18,94
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,02
-96,3%
0,61
3 980,0%