info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 13:43
kontakt
HYDROTOR
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 765,00 67 217,00
8,8%
72 425,00
7,7%
66 534,00
-8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 725,00 3 854,00
-18,4%
3 823,00
-0,8%
2 306,00
-39,7%
Zysk (strata) brutto 7 529,00 6 959,00
-7,6%
6 906,00
-0,8%
6 273,00
-9,2%
Zysk (strata) netto 6 642,00 6 229,00
-6,2%
5 968,00
-4,2%
5 753,00
-3,6%
Amortyzacja 3 976,00 4 067,00
2,3%
4 519,00
11,1%
5 823,00
28,9%
Aktywa 101 863,00 102 740,00
0,9%
105 041,00
2,2%
110 272,00
5,0%
Kapitał własny 73 324,00 74 756,00
2,0%
80 350,00
7,5%
81 066,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,57 31,17
2,0%
33,50
7,5%
33,80
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,77 2,60
-6,2%
2,49
-4,2%
2,40
-3,6%