info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 18:39
kontakt
MWTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 775,00 4 678,00
-2,0%
1 809,00
-61,3%
1 809,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 949,00 969,00
2,1%
-1 308,00
---
-236,00
---
Zysk (strata) brutto 953,00 968,00
1,6%
-1 255,00
---
-139,00
---
Zysk (strata) netto 800,00 796,00
-0,5%
-3 696,00
---
33,00
---
Amortyzacja 34,00 36,00
5,9%
30,00
-16,7%
34,00
13,3%
Aktywa 268 481,00 252 089,00
-6,1%
166 515,00
-33,9%
138 868,00
-16,6%
Kapitał własny 85 536,00 86 332,00
0,9%
82 636,00
-4,3%
82 669,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,20 10,30
0,9%
9,86
-4,3%
9,86
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
-0,44
---
0,00
---