info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:46
kontakt
RAINBOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 808 051,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 534,00
Zysk (strata) brutto 46 770,00
Zysk (strata) netto 37 852,00
Amortyzacja 3 210,00
Aktywa 418 672,00
Kapitał własny 149 006,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,24
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,60